Nr 134/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 134/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 14 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie: 
  1)   Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
  2)   Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
  3)   Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska
  4)   Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
  5)   Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska
  6)   Dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM
  7)   Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM
  8)   Dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM
  9)   Dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM
10)   Dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM
11)  Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM
12)   Dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
13)  Dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
14)  Dr hab. inż. Michał Smoczyński, prof. UWM
15)  Dr hab. Bogdan Smyk, prof. UWM
16)  Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
17)  Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM
18)  Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM
19)  Dr hab. inż. Marek Aljewicz
20)   Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec
21)  Dr hab. inż. Joanna Klepacka
22)  Dr hab. inż. Renata Pietrzak-Fiećko
23)  Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
24) Mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski - przedstawiciel doktorantów
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
15.10.2019 12:57
Data aktualizacji:
24.10.2019 10:05
Liczba wyświetleń:
748
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec134.pdf459.58 KB