Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.

Strona została usunięta dnia: 15 październik, 2019 - 11:53

 
Decyzja Nr 133/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 14 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
1)   Prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski
2)   Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz
3)   Prof. dr hab. inż. Sylwester Kłysz
4)   Prof. dr hab. inż. Marek Markowski
5)   Dr hab. inż. Mirosław Bramowicz, prof. UWM
6)   Dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM
7)   Dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM
8)   Dr hab. inż. Sławomir Kulesza, prof. UWM
9)   Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
10)  Dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM
11)  Dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
12)  Dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM
13)  Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, prof. UWM
14)  Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. UWM
15)  Dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. UWM
16)  Dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
17)  Dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM
18)  Dr hab. inż. Oleksandr Vrublewskyi, prof. UWM
19)  Dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM
20)  Dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, prof. UWM
21)  Dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM
22)  Dr hab. inż. Andrzej Anders
23)  Dr hab. inż. Przemysław Drożyner
24)  Dr hab. inż. Maciej Neugebauer
25)  Dr inż. Kamil Duda
26)  Dr inż. Seweryn Lipiński
27)  Mgr inż. Magdalena Lemecha - przedstawiciel doktorantów

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
15.10.2019 11:53
Data aktualizacji:
15.10.2019 11:53
Liczba wyświetleń:
463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec133.pdf482.74 KB