Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 128/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia
2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki teologiczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 1)   Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
 2)   Ks. prof. dr hab. Marian Machinek
 3)   Ks. prof. dr hab. Michał Wojciechowski
 4)   Prof. dr hab. Anna Zellma
 5)   Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 6)   Ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
 7)   Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 8)   Ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 9)   Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
10)  Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
11)  Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
12)  Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
13)  Ks. dr hab. Karol Jasiński
14)  Ks. dr hab. Paweł Rabczyński
15)  Dr Maria Kłos Piechocka
16)  Ks. mgr Łukasz Kowalski - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
14.10.2019 10:27
Data aktualizacji:
12.11.2019 13:05
Liczba wyświetleń:
676
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec128.pdf319.12 KB