Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 132/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny ekonomia i finanse na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 1)   Dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
 2)   Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
 3)   Dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
 4)   Dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
 5)   Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
 6)   Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
 7)   Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
 8)   Dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 9)   Dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
 10)  Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
 11)  Dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
 12)  Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
 13)  Dr Iwona Batyk
 14)  Dr Wioletta Wierzbicka
 15)  Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska
 16)  Mgr Anna Krajewska - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 14:32
Data aktualizacji:
16.10.2019 08:34
Liczba wyświetleń:
818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec132.pdf481.1 KB