Nr 131/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 131/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. Józef Górniewicz
  2)   Prof. dr hab. Henryk Mizerek
  3)   Prof. dr hab. Marzenna Zaorska
  4)   Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
  5)   Dr hab. Joanna Garbula, prof. UWM
  6)   Dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
  7)   Dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM
  8)   Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
  9)   Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
10)  Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
11)  Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
12)  Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
13)  Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
14)  Dr Iwona Myśliwczyk
15)  Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska
16)  Dr Maria Radziszewska
17)  Mgr Maria Racewicz - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 14:28
Data aktualizacji:
11.10.2019 14:28
Liczba wyświetleń:
637
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec131.pdf476.19 KB