Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 130/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski
  2)   Prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
  3)   Dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM
  4)   Dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM
  5)   Dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. UWM
  6)   Dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM
  7)   Dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM
  8)   Dr hab.  Jacek Katzer, prof. UWM
  9)   Dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM
10)  Dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM
11)  Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
12)  Dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
13)  Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
14)  Dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM
15)  Dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
16)  Dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM
17)  Dr hab. inż. Zofia Rzepecka, prof. UWM
18)  Dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM
19)  Dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
20)  Dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
21)  Dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
22)  Dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk
23)  Dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski
24)  Dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk
25)  Dr hab. inż. Rafał Sieradzki
26)  Dr inż. Krzysztof Nowel
27)  Dr inż. Elżbieta Szafranko
28)  Mgr inż. Dawid Kwaśniak - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 14:24
Data aktualizacji:
14.10.2019 10:21
Liczba wyświetleń:
870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec130.pdf488.55 KB