Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 129/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny weterynaria na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. wet. Zbigniew Adamiak
  2)   Prof. dr hab. wet. Jarosław Całka
  3)   Prof. dr hab. wet. Magdalena Gajęcka
  4)   Prof. dr hab. wet. Jerzy Jaroszewski
  5)   Prof. dr hab. wet. Jerzy Kaleczyc
  6)   Prof. dr hab. wet. Andrzej Koncicki
  7)   Prof. dr hab. wet. Bogdan Lewczuk
  8)   Prof. dr hab. wet. Andrzej Raś
  9)   Prof. dr hab. wet. Andrzej Krzysztof Siwicki
10)  Prof. dr hab. wet. Przemysław Sobiech
11)  Prof. dr hab. wet. Wojciech Szweda
12)  Prof. dr hab. wet. Krzysztof Wąsowicz
13)  Prof. dr hab. wet. Sławomir Zduńczyk
14)  Dr hab. wet. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
15)  Dr hab. wet. Sławomir Gonkowski, prof. UWM
16)  Dr hab. wet. Tomasz Maślanka, prof. UWM
17)  Dr hab. wet. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM
18)  Dr hab. wet. Andrzej Pomianowski, prof. UWM
19)  Dr hab. wet. Andrzej Rychlik, prof. UWM
20)  Dr hab. wet. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
21)  Dr hab. wet. Rajmund Sokół, prof. UWM
22)  Dr hab. wet. Tomasz Stenzel, prof. UWM
23)  Dr hab. wet. Michał Giesek
24)  Dr hab. wet. Joanna Małaczewska
25)  Dr hab. wet. Iwona Otrocka-Domagała
26)  Dr hab. wet. Yauheni Zhalniarovich
27)  Dr hab. wet. Łukasz Zielonka
28)  Dr wet. Joanna Wojtacka
29)  Lek. wet. Korina Michalska - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 14:19
Data aktualizacji:
11.10.2019 14:19
Liczba wyświetleń:
689
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec129.pdf484.45 KB