Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 127/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 10 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki biologiczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 1)   Prof. dr hab. Iwona Bogacka
 2)   Prof. dr hab. Alicja Boroń
 3)   Prof. dr hab. Renata Ciereszko
 4)   Prof. dr hab. Anita Franczak
 5)   Prof. dr hab. Irena Giełwanowska
 6)   Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
 7)   Prof. dr hab. Danuta Kruk
 8)   Prof. dr hab. Lesław Lahuta
 9)   Prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 10)  Prof. dr hab. Jakub Sawicki
 11)  Prof. dr hab. Bożena Szafrańska
 12)  Dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM
 13)  Dr hab. Barbara Kamińska, prof. UWM
 14)  Dr hab. Marek Kruk, prof. UWM
 15)  Dr hab. Tomasz Kulik, prof. UWM
 16)  Dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM
 17)  Dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
 18)  Dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM
 19)  Dr hab. Sylwia Lew
 20)  Dr hab. Joanna Pakulnicka
 21)  Dr hab. Maciej Równiak
 22)  Dr Marta Kieżun
 23)  Dr Ewa Fiedorowicz
 24)  Mgr Robert Stryiński - przedstawiciel doktorantów
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 12:08
Data aktualizacji:
11.10.2019 12:08
Liczba wyświetleń:
778
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec127.pdf595.17 KB