Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni konsultanta w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona została usunięta dnia: 11 październik, 2019 - 08:07

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni konsultanta
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 
Miejsce pracy: Olsztyn
 
Opis stanowiska:
   1)  umowa o pracę,
   2)  wymiar czasu pracy: pełny etat,
   3)  oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. EENEP „Enterprise Europe Network East
       Poland”.
 
Zakres podstawowych obowiązków:
   1)  promocja działań międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network,
   2)  organizacja seminariów, szkoleń, targów, konferencji,
   3)  wsparcie przedsiębiorców i naukowców w zakresie innowacji i internacjonalizacji
       – specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie,
   4)  organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich i misji gospodarczych,
   5)  poszukiwanie partnerów biznesowych, technologicznych w kraju i za granicą,
   6)  działania informacyjno-promocyjne,
   7)  organizacja międzynarodowych transferów technologii,
   8)  współpraca z lokalnymi jednostkami otoczenia nauki i biznesu.
 
Wymagania:
   1)  wykształcenie wyższe magisterskie,
   2)  znajomość realiów gospodarczych (co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji
       otoczenia biznesu lub w biznesie),
   3)  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
   4)  znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
   5)  doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
   6)  doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek,
   7)  doświadczenie we współpracy z firmami oraz umiejętność współpracy w zespole,
   8)  bardzo dobra znajomość MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
   9)  umiejętność wyszukiwania informacji w publicznie dostępnych źródłach,
  10)  samodzielność i samodyscyplina,
  11)  zdolności analityczne,
  12)  komunikatywność,
  13)  dyspozycyjność (delegacje krajowe i zagraniczne),
  14)  umiejętność pracy pod presją czasu,
  15)  gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego
       w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
       Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze
       nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)   CV i list motywacyjny,
  2)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
      w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl
z tytułem „Konkurs na stanowisko konsultanta” w terminie do 25.10.2019 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 08:07
Data aktualizacji:
11.10.2019 08:07
Liczba wyświetleń:
1702
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument