Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 76/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
 
Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się wzór oraz zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia
    szkolenia, stanowiącego odpowiednio załączniki:
2.  Wzór świadectwa ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od 1 października
    2019 roku.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 12:08
Data aktualizacji:
18.10.2019 11:49
Liczba wyświetleń:
459
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz76.pdf241.05 KB
Zal1Zarz76.pdf390.43 KB
Zal2Zarz76.pdf121.61 KB
Zal4Zarz76.pdf94.85 KB
ZalNr3Zarz76.pdf914.58 KB