Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 75/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się wzór oraz zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia
    kursu, stanowiącego odpowiednio załączniki:
2.  Wzór świadectwa ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od 1 października 2019 roku.
 
§ 2
Świadectwo ukończenia kursu dokształcającego sporządzane zgodnie ze wzorem określonym na podstawie przepisów dotychczasowych, może być wydawane nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 roku.
 
§ 3
Z dniem 1 października 2019 roku traci moc Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października.
 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 11:23
Data aktualizacji:
07.10.2019 11:31
Liczba wyświetleń:
424
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75.pdf327.07 KB
Zal1Zarz75.pdf390.58 KB
Zal2Zarz75.pdf121.29 KB
Zal3Zarz75.pdf477.4 KB
Zal4Zarz75.pdf92.49 KB