Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu

 
Zarządzenie Nr 82/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw
do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego
imieniu (ze zm.)
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Zmienia się wzór wniosku o udzielenie pełnomocnictwa prodziekanowi, o którym mowa w § 2 ust. 2
    pkt 1 Zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie i do działania w jego imieniu,
stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/2017
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie
    zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie i do działania w jego imieniu (ze zm.).
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 10:43
Data aktualizacji:
07.10.2019 10:43
Liczba wyświetleń:
1257
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz82.docx20.07 KB
Zarz82.pdf282.53 KB