Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki

 
Zarządzenie Nr 67/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 września 2019 roku
 
zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
W Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 2 ust. 7 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
    „a) autor lub współautor publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik
         wpływu ImpactFactor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
         wymienionym w części A wykazu MNiSW – zgodnie z liczbą punktów określonych
         w obowiązującym wykazie czasopism naukowych. Dla prac opublikowanych w roku
         akademickim 2018/2019 obowiązuje wykaz czasopism ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki
         i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. Jeśli w w/w wykazie nie ma czasopisma,
         w którym została opublikowana praca a znajduje się ono w wykazie czasopism ogłoszonym
         Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. pod uwagę bierze
         się wykaz z 2019 r. Punkty za publikacje w czasopismach wymienionych jedynie w wykazie
         opublikowanym w 2019 r. przelicza się zgodnie z tabelami w Załączniku nr 4 do Statutu
         Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała nr 494 Senatu Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2019
Data publikacji:
07.10.2019 10:31
Data aktualizacji:
09.10.2019 15:19
Liczba wyświetleń:
757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.pdf425.65 KB