Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 

Decyzja Nr 65/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku 

w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich   

Na podstawie § 1 ust. 5 Załącznika  do Zarządzenia Nr 82/2017 Rektora UWM w  Olsztynie z dnia
18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w  Olsztynie (ze zm.),  § 1 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia
Nr 74/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ( ze zm.)
oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
w roku akademickim 2019/2020, w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
     1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
     2)   Członkowie:
         a)    dr hab. Zofia Antoszkiewicz,
         b)    prof. dr hab. Anna Wójcik,
         c)    mgr inż. Sylwia Kotlarczyk.
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
     1)   Przewodniczący – dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
         a)    prof. dr hab. Lesław Lahuta,
         b)    dr hab. Grzegorz Panasiewicz,
         c)    mgr Damian Tański.
3.  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
     1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM,
          b)  dr hab. inż. Rafał Sieradzki,
          c)  mgr inż. Grzegorz Gabara.
4.  Wydział Humanistyczny:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
         a)    dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
         b)    dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
         c)    mgr Karolina Kuczyńska. 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
     1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara Adomas,
     2)   Członkowie:
         a)    dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM,
         b)    dr hab. Dariusz Załuski,
         c)    mgr inż. Grzegorz Dzienis.
6.  Wydział Lekarski:
     1)   Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. n. med.  Agnieszka Bossowska, prof. UWM
          b)  dr hab. n. med, Joanna Haraźna,
          c)  lek. Łukasz Jaśkiewicz.
7.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
          b)  dr hab. Zenon Pidsudko prof. UWM,
          c)  lek. wet. Korina Michalska.
8.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM,
          b)  dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
          c)  mgr Łukasz Markowski.
 9. Wydział Nauk Społecznych:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
          b)  dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM,
          c)  mgr Wojciech Fabiszewski. 
10. Wydział Nauk Technicznych:
     1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  prof. dr hab. inż. Marek Markowski,
          b)  dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM,
          c)  mgr inż. Elwira Ślesicka.
11. Wydział Nauki o Żywności:
     1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. inż. Krzysztof Bryl, prof. UWM,
          b)  dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
          c)  mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski.
12. Wydział Nauk o Środowisku:
     1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat,  prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  prof. dr hab. inż. Roman Kujawa,
          b)  dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM
          c)  mgr inż. Barbara Klik.
13. Wydział Prawa i Administracji:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. Adam Bieranowski,
          b)  dr hab. Dorota Lis-Staranowicz,
          c)  mgr Jakub Goerick.
14. Wydział Teologii:
     1)   Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. Aleksandra Nalewaj,
          b)  ks. dr hab. Karol Jasiński,
          c)  mgr Mateusz Rutynowski.
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
07.10.2019 10:14
Data aktualizacji:
07.10.2019 10:16
Liczba wyświetleń:
660
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec65.pdf936.45 KB