UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

Strona została usunięta dnia: 4 październik, 2019 - 07:49

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Nauki o Żywności, Dziekanat
Czas pracy: pełen etat, umowa na zastępstwo
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
         prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów i obsługa administracyjna studentów
         przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
      i archiwalną
         sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw
         aktualizacja informacji na stronie WNoŻ w zakresie prowadzonych spraw
         organizacja i dystrybucja sukcesywnych zakupów bieżących w Dziekanacie
         udział w przygotowaniu i organizacji oraz protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
         współorganizowanie uroczystości wydziałowych
         wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana oraz Prodziekanów.

WYMAGANIA:
         wykształcenie wyższe
         bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office
         znajomość dokumentów związanych z obsługą procesu dydaktycznego oraz obiegu dokumentów
      w Uczelni
         umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów (bieżąca
      weryfikacja danych) USOS mile widziana
         umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu
         umiejętności interpersonalne, szczególnie w odniesieniu do studentów
         mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
         umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole
         samodzielność i odpowiedzialność
         sumienność i dokładność
         otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
    str. 1)”
 
w Dziekanacie Wydziału Nauki  o Żywności,  Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn, pokój 123 lub na adres e-mail: beata.roszkowska@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.10.2019 do godz. 10.00.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2019
Data publikacji:
04.10.2019 07:49
Data aktualizacji:
04.10.2019 07:49
Liczba wyświetleń:
1602
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument