Nr 184 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obr. ew.153 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 184

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę
na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntu położonego w Olsztynie w rejonie ul. Wołodyjowskiego (obręb 153 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako działka nr 40/9 o powierzchni 2202 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały), przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
18.09.2007 06:55
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:45
Liczba wyświetleń:
3116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument