Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku

 
Decyzja Nr 90/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 2019 roku

 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 13 Uchwały Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do wskazanej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję ks. prof. dr. hab. Wojciecha Guzewicza do pełnienia funkcji kierowniczej
    Dyrektora Filii w Ełku na okres do 31 sierpnia 2020 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Dyrektora Filii w Ełku określa § 26 ust. 2-6 Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 16:01
Data aktualizacji:
01.10.2019 16:02
Liczba wyświetleń:
411
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec90.pdf247.85 KB