Wersje strony Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.