Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego

 
Decyzja Nr 78/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 13 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do wskazanej Uchwały, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1. Powołuję dr. hab. n. med. Leszka Gromadzińskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej
   Dziekana Wydziału Lekarskiego na okres do 31 sierpnia 2020 r.
2. Szczegółowy zakres działania Dziekana określa § 24 ust. 2-4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 13:57
Data aktualizacji:
01.10.2019 13:57
Liczba wyświetleń:
402
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec78.pdf251.88 KB