Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza

 
Decyzja Nr 72/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 2019 roku

 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr. inż. Aleksandra Sochę do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza na okres
    do 31 sierpnia 2020 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Kanclerza określa Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie podziału kompetencji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 12:17
Data aktualizacji:
01.10.2019 12:17
Liczba wyświetleń:
587
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec72.pdf245.4 KB