Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum

 
Decyzja Nr 71/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 12 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do wskazanej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję prof. dr. hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego do pełnienia funkcji kierowniczej
    Prorektora ds. Collegium Medicum na okres do 31 sierpnia 2020 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Prorektora ds. Collegium Medicum określa Zarządzenie Nr 70/2019
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie
    podziału kompetencji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 11:58
Data aktualizacji:
01.10.2019 11:58
Liczba wyświetleń:
446
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec71.pdf262.08 KB