Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr

 
Decyzja Nr 67/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 12 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do wskazanej Uchwały, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej
    Prorektora ds. Kadr na okres do 31 sierpnia 2020 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Prorektora ds. Kadr określa Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie podziału
    kompetencji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
01.10.2019 10:59
Data aktualizacji:
01.10.2019 10:59
Liczba wyświetleń:
436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec67.pdf257.68 KB