Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 66/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 lipca
2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 9 lipca 2019 roku, powołuję Komisję
     Antymobbingową w składzie:
      1)  mgr Andrzej Góźdź – przedstawiciel pracodawcy,
      2)  dr inż. Jacek Michalak – przedstawiciel związków zawodowych,
      3)  mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
      4)  mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 10:45
Data aktualizacji:
01.10.2019 10:45
Liczba wyświetleń:
422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec66.pdf312.36 KB