Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/2020

 
Decyzja Nr 63/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/2020
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy –
     zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:

 

 
Lp.
 
Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy
Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą
45 min.
 (w zł)
1
Profesor posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki
 
80,00
2
Doktor habilitowany lub doktor habilitowany
w zakresie sztuki
 
70,00
3
Doktor lub doktor w zakresie sztuki
65,00
4
Mgr/mgr inż. lub tytuł równorzędny
50,00
 
2.  Na wniosek Dziekana, Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godzinę zajęć dydaktycznych
    w ramach posiadanych środków finansowych jednostki.
 
§ 2
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.
2.  Stawki, o których mowa w § 1 stosuje się do obliczania wynagrodzenia osób, prowadzących
    we wrześniu 2019 roku zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów niestacjonarnych w roku
    akademickim 2019/2020.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 10:30
Data aktualizacji:
01.10.2019 10:32
Liczba wyświetleń:
1231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec63.pdf310.35 KB