Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/2017

 
Zarządzenie Nr 66/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik
do
Zarządzenia Nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i do działania w jego imieniu,
stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i do działania w jego imieniu, wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w § 1 skreśla się ust. 4;
   2)  w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
       „3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych wzorów pełnomocnictw
            niż określone w ust. 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna
            forma, pełnomocnictwa udziela się z jej zachowaniem.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 09:55
Data aktualizacji:
01.10.2019 09:56
Liczba wyświetleń:
655
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66.pdf337.66 KB