Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 65/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 2 Zarządzenia Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Struktura wprowadzona niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia wprowadzenia nowej
     struktury organizacyjnej Uniwersytetu i wydziałów wynikającej z wdrożenia ustawy z dnia
     20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowego Statutu Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 09:46
Data aktualizacji:
01.10.2019 09:46
Liczba wyświetleń:
747
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz65.pdf248.3 KB