Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 64/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa
i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 2 Zarządzenia Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji ust. 2
otrzymuje brzmienie:
  „2. Struktura wprowadzona niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia wprowadzenia nowej
       struktury organizacyjnej Uniwersytetu i wydziałów wynikającej z wdrożenia ustawy z dnia
       20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowego Statutu Uniwersytetu
       Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
25.09.2019
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 09:37
Data aktualizacji:
01.10.2019 09:37
Liczba wyświetleń:
743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz64.pdf251.44 KB