Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

ZARZĄDZENIE Nr 63/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki 
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę
    Wydziału, na Wydziale Matematyki i Informatyki z dniem 30 września 2019 r. znosi się Katedrę
    Fizyki i Metod Komputerowych.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 września 2019 r. w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych
    stają się, z dniem 1 października 2019 r., pracownikami Katedry Fizyki Relatywistycznej.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 08:59
Data aktualizacji:
01.10.2019 08:59
Liczba wyświetleń:
705
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz63.pdf230 KB