UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII

Strona została usunięta dnia: 26 wrzesień, 2019 - 08:30

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII
w ramach projektu dotyczącego utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w stanie gotowości do pracy i do prowadzenia badań naukowych (SPUB).
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Neurochirurgii, Pracownia Medycyny Regeneracyjnej
Czas pracy: pełen etat
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
         Prowadzanie dokumentacji Pracowni Medycyny Regeneracyjnej Banku Komórek Macierzystych;
         Działania związane z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego w stanie gotowości
      do pracy i do prowadzenia badań naukowych (m. in. zgłaszanie konieczności serwisowania,
      walidacji, przeglądów, napraw itd. sprzętów laboratoryjnych, przygotowywanie wniosków
      o zamówienia publiczne);
         Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej a także
      sprzętów pomocniczych;
         Obsługa aparatury laboratoryjnej;
         Opieka nad pomieszczeniami laboratorium dotycząca czystości, porządku i funkcjonowania
      pracowni
         Ścisłe stosowanie w pracy i nadzór nad realizacją przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
         Podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji w zakresie metod związanych z aparaturą
      znajdującą się w pracowni;
         Udział w prowadzeniu badań naukowych.

WYMAGANIA:
         Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie biologiczne lub biotechnologiczne
      lub pokrewne;
         Znajomość aktów prawnych i dyrektyw UE związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych
      terapii zaawansowanej;
         Znajomość technik badawczych stosowanych w biologii molekularnej oraz technik hodowli
      komórkowych;
         Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz pracą z odczynnikami chemicznymi;
         Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
         Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
         Umiejętność współdziałania i pracy w zespole;
         Umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu;
         Umiejętność logicznego myślenia;
         Umiejętność myślenia analitycznego i planistycznego.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
   osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
   zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
   nr 119, str. 1)”,
   w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.jezierska@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 4 października 2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński,prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.09.2019
Data publikacji:
26.09.2019 08:30
Data aktualizacji:
26.09.2019 08:30
Liczba wyświetleń:
630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument