Nr 248 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania..."

 

 

UCHWAŁA Nr 248
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego” w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,

- Norwegian Institute for Water Research.

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego” zgłaszanego w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2007
Data publikacji:
14.01.2008 10:28
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
2907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument