Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 560
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia
    z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-6.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2019/2020.
3.  Rada wydziału dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2019
Data publikacji:
23.09.2019 21:03
Data aktualizacji:
30.09.2019 09:52
Liczba wyświetleń:
39
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1-6Uchw560.docx346.3 KB
Uchw560.pdf44.4 KB