UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ

Strona została usunięta dnia: 11 maj, 2020 - 10:42

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI WARTOWNIKA
W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW na stanowisku wartownika określa Regulamin Straży Uniwersyteckiej – załącznik do Zarządzenia nr 115/2016 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 r.

WYMAGANIA:
      wykształcenie średnie,
      wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
      aktualne  orzeczenie lekarskie i psychologiczne pracownika ochrony fizycznej,
      doświadczenie (min. 2-3 lata) w obszarze ochrony osób i mienia,
      wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia oraz znajomość przepisów prawa w zakresie
    bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia,
      znajomość aglomeracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
      znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
      mile widziane umiejętności współdziałania i pracy w zespole, działania pod wpływem stresu i presją
    czasu oraz logicznego myślenia.
 
MILE WIDZIANE:
      dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony osób i mienia,
       zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „członka służby porządkowej lub informacyjnej”.
      Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Dyplom
     potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.   CV i list motywacyjny;
2.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.
     L nr 119, str. 1)”,
 
w Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 6, 10 – 719 Olsztyn, pokój nr 1 lub 3.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 maja 2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński,prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2019
Data publikacji:
20.09.2019 14:04
Data aktualizacji:
11.05.2020 10:42
Liczba wyświetleń:
1442
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument