Nr 57/2019 z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych...

Zarządzenie Nr 57/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 września 2019 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2019/2020
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późniejszymi zmianami) w związku
z § 5 ust. 6 Uchwały Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja
2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja
2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2019/2020
w § 3 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1) wiersze 5,7 i 8  otrzymują brzmienie:
 
5
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5
7
Nauki biologiczne
6
8
Nauki medyczne
3
 
2) w pozycji „Ogółem” liczbę „31” zastępuje się liczbą „36”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
12.09.2019
Data publikacji:
12.09.2019 17:20
Data aktualizacji:
12.09.2019 17:22
Liczba wyświetleń:
696
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument