Wersja strony Nr 55/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2018 z dnia 12 wrzesień, 2019 - 16:14

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Zarządzenie Nr 55/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 3 września 2019 roku
 
w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2018
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z pkt 3 i pkt 4 Rozdziału III Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 421
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku  
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Zarządzam wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2018.
 
§ 2
Kwoty, które dziekani mogą przeznaczyć na dodatki do wynagrodzeń zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Wypłata dodatków, o których mowa w § 1 i § 2 powinna nastąpić do dnia 15 października 2019 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.09.2019
Data publikacji:
12.09.2019 16:13
Data aktualizacji:
12.09.2019 16:14
Liczba wyświetleń:
1084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument