Nr 59/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)

 Decyzja Nr 59/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 marca  2014 r., stanowi się, co następuje:

 
§ 1
1.  Z dniem 1 września 2019 r. w § 1 Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu opiniującego powołuję
    dr. hab. Piotra HLIWĘ, prof. UWM.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu opiniującego operaty Rybackie
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     dr hab. Piotr HLIWA, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu,
      2)     prof. dr hab. Roman KUJAWA,
      3)     dr hab. Jarosław KRÓL, prof. UWM,
      4)     dr hab. Andrzej SKRZYPCZAK, prof. UWM,
      5)     dr hab. Bogdan WZIĄTEK.
3.     Funkcję Sekretarza Zespołu pełni dr inż. Joanna SZYMANOWICZ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.08.2019
Data publikacji:
12.09.2019 16:03
Data aktualizacji:
12.09.2019 16:03
Liczba wyświetleń:
634
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument