Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 183

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Zodiakalnej (obręb 152 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako działki nr 25/30, 25/46, 25/47, 25/50; 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/61 do o łącznej powierzchni 1012 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości odpowiednio do nich przyległych.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
18.09.2007 06:53
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:20
Liczba wyświetleń:
3442
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument