Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie

Strona została usunięta dnia: 28 sierpień, 2019 - 11:50

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni
specjalistę ds. monitoringu w projekcie
 
pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”
 
 
Umowa o pracę
Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku: 
1)   Przygotowanie narzędzi monitoringu rzeczowego i finansowego projektu.
2)   Bieżący monitoring rzeczowy i finansowy projektu.
3)   Archiwizacja dokumentacji niezbędnej do rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu.
4)   Wprowadzanie do systemu SL2014 danych osobowych uczestników projektu.
5)   Wprowadzanie do systemu SL2014 bazy personelu zatrudnionego do realizacji projektu
     i ewidencjonowanie czasu pracy personelu.
6)   Bieżąca współpraca i udział w spotkaniach z zespołem projektowym.
7)   Bieżące i wyczerpujące raportowanie zgodnie z podpisaną Umową.
 
Oczekiwania wobec Kandydata: 
1)   Wyższe wykształcenie.
2)   Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych
    z środków Unii Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi
    monitorowania realizacji projektu.
3)   Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
4)   Umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
5)   Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
    wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
    źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
    miesięcznie.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego na adres e – mail: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu w projekcie) lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu w projekcie,   w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00.
 
Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2019
Data publikacji:
27.08.2019 08:52
Data aktualizacji:
28.08.2019 11:50
Liczba wyświetleń:
983
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument