Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie...

 
Zarządzenie Nr 54/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania
z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 3 "Zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawościami
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie", stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świdczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
"3. Usługa transportowa świadczona jest w granicach administracyjnych miasta Olsztyn oraz w ramach możliwości organizacyjnych przewoźnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługa transportowa może być świadczona poza granicami administracyjnymi miasta Olsztyn między innymi
w związku z koniecznością odbycia przez studenta obowiązkowych zajęć, praktyk lub w przypadku prowadzenia działalności naukowej."

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.08.2019
Data publikacji:
26.08.2019 10:17
Data aktualizacji:
26.08.2019 10:19
Liczba wyświetleń:
382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54.pdf342.35 KB