Nr 53/2019 z dnia 6 sierpnia roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 53/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30.05.2016 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4
1. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
      1) szkolenia z zakresu symulacji medycznej wysokiej wierności i symulacji niskiej wierności;
      2) szkolenia z prowadzenia egzaminów OSCE;
      3) trzydniowe staże w wiodącym centrum symulacji medycznej w kraju;
      4) szkolenia w wiodącym ośrodku symulacji medycznej w Europie;
      5) dodatkowe szkolenia/kursy/warsztaty na potrzeby realizacji zajęć metodą symulacji medycznej;
      6) szkolenia z pozoracji ran;
      7) konferencje krajowe w zakresie symulacji medycznej;
      8) zajęcia interdyscyplinarne ze służbami ratowniczymi;
      9) lokalne zawody symulacji medycznej;
    10) ogólnopolskie zawody symulacji medycznej.
2.  W ramach projektu kadra dydaktyczna może korzystać ze wsparcia określonego w ust. 1
    pkt
1-5 i 7.
3.  W ramach projektu instruktorzy symulacji medycznej zatrudnieni w ramach projektu mogą
    korzystać ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 i 7
, zaś technicy zaangażowani
    do wykonywania zadań na rzecz projektu
ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt 5, 6 i 7.
4.  Dla studentów/ek zaplanowano wsparcie określone w ust. 1 pkt 8-10.
5.  Jeden uczestnik może otrzymać więcej niż jeden rodzaj wsparcia”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.08.2019
Data publikacji:
14.08.2019 09:37
Data aktualizacji:
14.08.2019 11:13
Liczba wyświetleń:
782
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53.pdf384.34 KB