Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021

 
Decyzja Nr 57/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lipca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2018-2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2017 w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Bioetyczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021
w składzie:
  1)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
  2)     prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
  3)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
  4)     dr n. med. Ewa SZWAŁKIEWICZ-WAROWICKA,
  5)     dr n. med. Mariusz SOWA,
  6)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
  7)     dr n. med. Wiesław PESTA,
  8)     dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
  9)     dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
10)      mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
11)      mec. Artur RUSA,
12)      ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021.
 
§ 3
Decyzja obowiązuje od 1 listopada 2018 roku.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2019
Data publikacji:
14.08.2019 09:17
Data aktualizacji:
14.08.2019 09:18
Liczba wyświetleń:
528
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec57.pdf349.73 KB