Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 56/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lipca 2019 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 7 ust.
1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 9 lipca 2019 roku, powołuję Komisję
    Antymobbingową w składzie:
      1)   dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – przedstawiciel pracodawcy,
      2)   dr inż. Jacek Michalak – przedstawiciel związków zawodowych,
      3)   mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
      4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
      5)   mgr Andrzej Góźdź – główny specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej.
2.   Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
    Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2019
Data publikacji:
14.08.2019 08:34
Data aktualizacji:
14.08.2019 09:01
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec56.pdf320.13 KB