Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 52/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim, Specjalność „Logistyka” na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
,
Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim, Specjalność „Logistyka” na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
  1. wniosek rekrutacyjny
  2. zgoda na przetwarzanie danych
  3. oświadczenie o znajomości języka angielskiego
  4. decyzja komisji rekrutacyjnej
  5. umowa uczestnictwa
  6. oświadczenie uczestnika projektu
  7. deklaracja uczestnictwa w projekcie
  8. kwestionariusz osobowy
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2019
Data publikacji:
01.08.2019 09:21
Data aktualizacji:
01.08.2019 09:22
Liczba wyświetleń:
420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegulaminLogistyka.pdf245.78 KB
Zał_1_Form. zgł_ Wniosek rekrut.docx319.89 KB
Zał_2_Zgoda przetwarzanie danych.doc324.5 KB
Zał_3_Oświadczenie znajomość jęz. angielskiego.doc338.5 KB
Zał_4_Decyzja komisji rekrutacyjnej.doc347.5 KB
Zał_5_Umowa uczestnictwa.doc338.5 KB
Zał_6_Oświadczenie uczestnika projektu.docx181.12 KB
Zał_7_Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx175.13 KB
Zał_8_Kwestionariusz osobowy.doc359 KB