Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Specjalistów ds. analiz i wsparcia zarządzania jakością

Strona została usunięta dnia: 30 lipiec, 2019 - 10:27

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w powstającym CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA (CZJK)
zatrudni zespół projektowy
Specjalista ds. analiz i wsparcia zarządzania jakością
 
Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30.09.2023 r.
 
Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
 • współtworzenie długofalowej strategii rozwoju CZJK,
 • udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i nadzorem założeń dotyczących polityki kształcenia, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, zgodnie z obowiązującymi trendami,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni, realizującymi zadania związane z zakresem działalności Centrum,
 • przetwarzanie danych, tworzenie raportów według uzgodnionego schematu,
 • analiza i interpretacja wyników raportów – ciągłe mierzenie trendów,
 • analizowanie utworzonych raportów w celu zapewnienia poprawności wyników,
 • wprowadzanie zmian do raportów, zgodnie z ustalonymi wymaganiami,
 • usprawnianie procesów, uczestniczenie w tworzeniu standardów pracy CZJK oraz testowaniu
  i wdrażaniu nowych narzędzi,
 • rozwój narzędzi raportowych wraz z najnowszymi technologiami,
 • tworzenie baz danych oraz ich ulepszanie, aby spełniały wymagania,
 • archiwizowanie i aktualizowanie raportów,
 • śledzenie procesów związanych z dokumentowaniem potrzeb w środowisku dydaktycznym oraz społeczno-gospodarczym,
 • proaktywne działanie na podstawie zauważonych trendów,
 • prezentacja danych i rekomendacja dla Jednostek współpracujących z CZJK oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość MS Excel – warunek konieczny (tworzenie funkcji zagnieżdżonych, formuł wyszukaj pionowo/poziomo, znajdź, podaj pozycje, tabele przestawne),
 • doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością, a w przypadku braku doświadczenia
  w zakresie systemów zarządzania jakością, wiedza ogólna na temat systemów zarządzania
  i gotowość do uzupełnienia potrzebnych kompetencji,
 • doświadczenie w pracy w zespołach doradczo-eksperckich/grupach roboczych ds. edukacji zawodowej i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie analizy rynku pracy m. in. sporządzanie analiz i/lub raportów i/lub prognoz i/lub innych opracowań dotyczących rynku pracy,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych,
 • zdolności analityczne,
 • uważność i dokładność,
 • otwartość na dzielenie się wiedzą,
 • elastyczność w działaniu i umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków;
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji.
Mile widziane:
 • znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej,
 • doświadczenia w zakresie realizacji ilościowych badań marketingowych i analiz statystycznych,
 • doświadczenie z Big Data i Data Mining, VBA, MS SQL,
 • znajomość programu SPSS lub R,
 • doświadczenie w pracy z Google Analytics.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, etc.),
 • szansę na tworzenie statystycznych analiz,
 • profesjonalny program szkoleniowy,
 • kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze
 • benefity pracownicze,
 • atrakcje kulturalne i sportowe.

Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania. CV i list motywacyjny zawierające klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
prosimy o przesłanie na adres kariera@uwm.edu.pl
W tytule wiadomości wpisując: Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. analiz i wsparcia zarządzania jakością (CZJK), w terminie do dnia 12.08.2019 r.
  
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego Kandydata. 
Wybrani Kandydaci proszeni będą o dostarczenie pozostałych niezbędnych dokumentów w postaci:
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.07.2019
Data publikacji:
24.07.2019 11:37
Data aktualizacji:
30.07.2019 10:27
Liczba wyświetleń:
1049
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument