Nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego..

 
Decyzja Nr 55/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lipca 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A
o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 - etap III”
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Zespół ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A
o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31
na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30
- etap III” w składzie:
    1)   Przewodniczący - dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - lek. Radosław Borysiuk,
    2)   Członkowie:
        a)    mgr Maciej Kamiński - zastępca dyrektora USK ds. ekonomicznych,
        b)    mgr inż. Grzegorz Szczepański - kierownik Działu Administracyjno-Technicznego USK,
        c)    mgr Zbigniew Skorupski - kierownik Działu Zamówień Publicznych USK,
        d)    dr n. med. Tadeusz Żechowicz - Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii UWM w Olsztynie,
        e)    dr hab. n. med. Leszek Gromadziński - Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii UWM w Olsztynie,
        f)     mgr inż. Tomasz Szczyglewski - zastępca kanclerza,
        g)    mgr Adrian Horodecki - radca prawny.
 
§ 2
Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie i wykonanie czynności zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia,
a w szczególności:
      1)   opracowanie i przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji,
      2)   przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej,
      3)   przedstawienie i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
      4)   ogłoszenie przez USK przetargu na projekt architektoniczny,
      5)   zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację inwestycji,
      6)   ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji: monitorowanie realizacji i przetargu
          oraz wyboru wykonawcy,
      7)   nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,
      8)   odbiór prac budowlanych,
      9)   przedstawienie nadzorującym sprawozdania z przebiegu realizacji projektu.
 
§ 3
Nadzór nad pracą Zespołu powierza się Kanclerzowi UWM w Olsztynie.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2019
Data publikacji:
23.07.2019 14:12
Data aktualizacji:
23.07.2019 14:13
Liczba wyświetleń:
663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec55.pdf420.82 KB