Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Strona została usunięta dnia: 7 sierpień, 2019 - 10:37

 
Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta- stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
2.     Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
3.     Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii oraz parazytologii.
4.     Krajowe lub zagraniczne staże naukowe dotyczące metod biologii molekularnej w parazytologii
     oraz proteomiki.
5.     Dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR.
6.     Aktywny udział w konferencjach naukowych.
7.     Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
8.     Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
9.     Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta (wykonawca nr 4 wg wniosku projektowego) będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 16, pt. „Anisakis simplex jako pasożyt
o znaczeniu dla zdrowia publicznego: transkryptom i proteom źródłem informacji o molekularnych podstawach przeżycia nicieniaw organizmie żywiciela
", kierowanym przez prof. dr hab. Iwonę Bogacką:
 
1. Sekwencjonowanie RNA-seq oraz single-cell RNA-seq i spektrometria mas LC-MS/MS przy użyciu
    znakowania TMT na poziomie globalnym/tkankowym u A. simplex.
2. Analiza danych transkryptomicznych i proteomicznych oraz stworzenie repozytorium danych
    w postaci puli transkryptów i białek dla całego organizmu i komórek: jelita i kutikuli
    larw L3 i L4 A. simplex.
3. Wytypowanie białek kluczowych dla wzrostu i rozwoju nicieni pasożytniczych
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1. Hodowla in vitro nicieni pasożytniczych
2. Ekstrakcja białek
3. Analiza LC-MS/MS
4. Bioinformatyczna analiza danych proteomicznych
5. Klonowanie wybranych białek
6. Przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 02 sierpnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 05 sierpnia 2019, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 34 miesiące: w wysokości 1865,29 PLN przez okres 24 miesięcy oraz 2117,65 PLN przez okres 10 miesięcy (zwolnione od podatku).
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2019 r. (lub nie później niż 31.12.2019 r.)
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: iwonab@uwm.edu.pl
do dnia 02 sierpnia 2019 roku.
 
Komisja Stypendialna a zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.07.2019
Data publikacji:
22.07.2019 08:40
Data aktualizacji:
07.08.2019 10:37
Liczba wyświetleń:
699
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkurs nr 1.docx12.22 KB