Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 54/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lipca 2019 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku (ze zm.), w związku z § 2 ust. 1-3 Uchwały Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
W Decyzji Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w
§ 1 ust. 2 dodaje się pkt 34 w brzmieniu:
"34) prof. dr hab. Iwona Bogacka.".

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2019
Data publikacji:
19.07.2019 10:13
Data aktualizacji:
19.07.2019 11:21
Liczba wyświetleń:
693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Scan0569.pdf273.92 KB