UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI

Strona została usunięta dnia: 15 lipiec, 2019 - 10:12

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
 • Koordynowanie zatrudnienia w ramach projektów krajowych i zagranicznych (NCN, NCBiR, branżowych Ministerstw, Funduszy Unii Europejskiej,) realizowanych w Biurze ds. Nauki i Biurze Współpracy Międzynarodowej.
 • Wspieranie kierownika projektu w procesie przygotowywania planów o zatrudnienie pracowników
  do realizacji zadań w projekcie.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań
  w projekcie.
 • Prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych w projektach.
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy (dokumentację związaną
  z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w Uniwersytecie).
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych zgodnie z umową projektową i budżetem projektu.
 • Ocenianie pod względem formalno-prawnym zakresu czynności pracowników. 
 • Kontrolowanie aktualności obowiązkowych badań lekarskich.
 • Dokonywanie zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych
  i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem pracowników
  w ramach projektów krajowych i zagranicznych.
 • Monitorowanie zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w czasie kontroli projektów.
 • Analizowanie protokołów pokontrolnych w celu wprowadzenia procesów naprawczych

WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne). 
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo-płacowym.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów krajowych
  i zagranicznych.
 • Doświadczenie pracy w systemach kadrowo-płacowych.
 • Otwartość na zdobywanie wiedzy i stałe poszerzanie swoich kompetencji.
 •  Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów - otwartość na kontakty z ludźmi.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Znajomość MS Office, w szczególności Word, Excel.
 • Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność, odpowiedzialność, dokładność, wytrwałość oraz konsekwencja w działaniu.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
     w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2,
     10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2019 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2019
Data publikacji:
15.07.2019 09:55
Data aktualizacji:
15.07.2019 10:12
Liczba wyświetleń:
3382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument