Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 27 sierpień, 2019 - 11:35

 
Konkurs
na stanowisko Studenta - Stypendysty
w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 
1.   Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie
    przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków
    Narodowego Centrum Nauki”
    (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).
2.    Posiadanie statutu studenta studiów doktoranckich lub studiów II stopnia.
3.    Doświadczenie w pracy eksperymentalnej (izolacja DNA i RNA, real-time PCR).
4.    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowej.
5.    Umiejętność pracy w zespole.
 
 
Opis zadań:
Udział w projekcie OPUS „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków” w zakresie realizacji następujących zadań: izolacja DNA i RNA, synteza cDNA, qPCR, analiza danych meta-omicznych.
 
Warunki zatrudnienia:
1.    Podanie skierowane do koordynatora zadania badawczego  prof. dr hab. inż. Sławomira
     Ciesielskiego.
2.    CV.
3.    Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych.
4.    Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacja na temat planowanego terminu
     uzyskania tytułu magistra lub stopnia doktora. Miesięczne stypendium wynosi 1300 zł.
 
Dodatkowe Informacje:
Pytania dotyczące ogłoszenia powinny być nadsyłane na adres prof. dr hab. inż. Sławomira Ciesielskiego ( slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl ). Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska (ul. Słoneczna 45G; 10-719 Olsztyn) do dnia 26 lipca 2019 r. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 lipca 2019 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Środowisku
Wytworzył:
prof. dr hab. Sławomir Ciesielski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2019
Data publikacji:
12.07.2019 12:34
Data aktualizacji:
27.08.2019 11:35
Liczba wyświetleń:
838
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o roztrzygnięciu konkursu.docx12.39 KB