Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 52/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-
 Mazurskiego w Olsztynie
 
  
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku (ze zm.), 
w związku z § 2 ust. 1-3 Uchwały Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020,
w składzie:
1.  Przewodniczący - prof. dr hab. Paweł Brzuzan - pełnomocnik Rektora ds. szkoły doktorskiej,
2.  Członkowie:
    1)   dr hab. inż. Mirosław Bramowicz, prof. UWM,
    2)   dr hab. Bogdan Dubis,
    3)   prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat,
    4)   dr hab. n.med. Janusz Godlewski,
    5)   dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM,
    6)   dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM,
    7)   prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
    8)   prof. dr hab. Anna Iwaniak,
    9)   ks. dr hab. Karol Jasiński,
  10)    prof. dr hab. Tadeusz Kamiński,
  11)    dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
  12)    prof. dr hab. Bożena Kordan,
  13)    dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk,
  14)    prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski,
  15)    prof. dr hab. Lesław Lahuta,
  16)    dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM,
  17)    dr hab. Dorota Lis-Staranowicz,
  18)    dr hab. Irena Makarczyk,
  19)    dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM,
  20)    prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
  21)    prof. dr hab. Henryk Mizerek,
  22)    prof. dr hab. n.med. Marcin Mycko,
  23)    dr hab. Aleksandra Nalewaj,
  24)    prof. dr. hab. n. med. Sergiusz Nawrocki,
  25)    dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM,
  26)    dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM,
  27)    ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM,
  28)    dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk,
  29)    prof. dr hab. Mariusz Rutkowski,
  30)    dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
  31)    dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM,
  32)    dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM,
  33)    mgr Maria Racewicz - przedstawiciel doktorantów,
3. Sekretarz - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2019
Data publikacji:
12.07.2019 07:50
Data aktualizacji:
15.07.2019 10:19
Liczba wyświetleń:
886
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec52.pdf495.07 KB