Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”

 
Zarządzenie Nr 51/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”
.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2019
Data publikacji:
12.07.2019 07:42
Data aktualizacji:
15.07.2019 09:46
Liczba wyświetleń:
422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51.pdf256.38 KB